Priser pr. 01.03.20

Kos i gapahuken.

 

Følgende satser for Smurfen barnehage fra 01.03.2020

Juli er betalingsfri måned. 

I henhold til nasjonale satser skal ikke husstanden betale mer enn 6% av samlet skattbar inntekt.

Alle  2-4-5 åringer, hvor samlet inntekt for husstanden er lavere enn 548.000.- pr.år, har rett til 20 timer gratis barnehageplass.

For søknad om redusert foreldrebetaling, ta kontakt med Sel Kommune for søknad.

 

Satser inkl.kost                                        Eksl.kost      30% søsken rabatt.                   Pris søsken

5 dager pr. uke kr. 3455,- inkl. kost (320,-)    3135.-       940.-                                            =2195.-

4 dager pr. uke kr. 2764,- inkl. kost (256,-)     2503.-     752.-                                            =1751.-

3 dager pr. uke kr. 2073 ,- inkl. kost (192,-)    1881.-      564.-                                            =1317.-

2 dager pr. uke kr. 1382 ,- inkl. kost (128,-)    1254.-     376 .-                                             =878.-

 

Det er valgfri inndeling av dager.

Prisene er inkl. lunsj, lett måltid ca kl.13.30 , drikke og frukt, samt varmmat 1-2 dager pr.uke. ( kr. 16 pr.dag.)

 

Kjøp av ekstra dag kr. 180.- Det blir ikke gitt søsken moderasjon på kjøp av ekstra dag.

Kjøp av ekstra dag kan kun kjøpes hvis avdelingen har barn som er borte.

 

Ved for sen henting uten at det er avtalt på forhånd, belastes det kr. 100.- for påbegynt time.

Avtale om tidligere levering enn 07.00 og senere enn 17.00, må avtales senest dagen før. Vi strekker oss til 06.45- 17.15

 

Purregebyr på faktura belastes med kr. 65.-

I fra 3.purring belastes det kr. 195.- og oppsigelse på plass vil bli sendt sammen med faktura.