Ansatte

Tommeliten

Line Sagstuen

Stilling: Assistent

Line har vært ansatt hos oss siden høsten 2010. Line har jobbet på både Tommeliten og Veslefrikk etter at hun begynte hos oss. Barnehageåret 2023/24 er hun på Tommeliten

Nina Myrum

Stilling: Pedagogisk leder

Nina har vært ansatt hos oss siden høsten 2003. Hun er pedagogisk leder på Tommeliten og HMS ansvarlig i Smurfen. Nina har også videreutdanning i pedagogisk ledelse og læringsmiljø

Britt Rudi

Stilling: Barnehagelærer

Britt har vært ansatt hos oss siden høsten 2000, så hun er den av våre ansatte med lengst fartstid. Britt har hatt mange roller i barnehagen, men de siste årene har hun vært pedagog på Tommeliten. Barnehageåret 2019/20 tok Britt videreutdanning i Barns språkutvikling og språklæring

Sigrid Ringen

Stilling: Fagarbeider

Sigrid startet som vikar i Smurfen høsten 2016. Siden har hun vært påde på Tommeliten og Veslefrikk. Sigrid er utdannet barnehagelærer.

Marianne Skogstad

Stilling: Assisterende styrer
412 23 311
marianne.skogstad@hotmail.no

Marianne startet som vikar hos oss barnehageåret 2016-17 i 100% stilling. Deretter har hun hatt ulike roller i barnehagen, som styrkningspedagog for enkeltbarn og fra høsten 2017 har hun vært, og er fortsatt fagansvarlig på Smurfen. Marianne har videreutdanning i personalarbeid og ledelse. Høsten 22 var hun ferdig med styrerutdanningen.

Veslefrikk

Ida Fjerdingren

Stilling: Assistent

Ida begynte som vikar hos oss barnehageåret 2022/23. Dette barnehageåret er hun fast inne på Veslefrikk.

Sofia Narvaez

Stilling: Assistent

Sofia kom til oss som utvekslingselev fra Spania våren våren 2022. Etterhvert begynte hun som vikar hos oss, og barnehageåret er hun fast inne på Veslefrikk.

Manuel Olivares

Stilling: Assistent

Manuel har vært ansatt hos oss siden høsten 2005. Han jobber som assistent på Veslefrikk

Ingunn Tvete

Stilling: Pedagogisk leder

Ingunn ble ansatt hos oss høsten 2014. Hun har vært pedagogisk leder på Tommeliten, men fra 2016 har hun vært pedagogisk leder på Veslefrikk. Ingunn har også videreutdanning i pedagogisk ledelse og læringsmiljø

Kari Breden

Stilling: Barnehagelærer

Kari har vært ansatt hos oss siden høsten 2008. De siste årene har Kari tatt barnehagelærerutdanningen ved siden av å jobbe i Smurfen, og våren 2019 hadde hun fullført bachelor i Barnehagelærer med glans. Kari har vært både på Tommeliten og Veslefrikk i løpet av de årene hun har vært hos oss. For tiden er hun barnehagelærer på Veslefrikk

Anne Marte Kamp

Stilling: Fagarbeider

Anne Marte har vært ansatt hos oss siden høsten 2012. Anne Marte har jobbet både på Tommeliten og Veslefrikk, men de siste årene har hun vært på Veslefrikk.

Sigrid Ringen

Stilling: Fagarbeider

Sigrid startet som vikar i Smurfen høsten 2016. Siden har hun vært påde på Tommeliten og Veslefrikk. Sigrid er utdannet barnehagelærer.

Marianne Skogstad

Stilling: Assisterende styrer
412 23 311
marianne.skogstad@hotmail.no

Marianne startet som vikar hos oss barnehageåret 2016-17 i 100% stilling. Deretter har hun hatt ulike roller i barnehagen, som styrkningspedagog for enkeltbarn og fra høsten 2017 har hun vært, og er fortsatt fagansvarlig på Smurfen. Marianne har videreutdanning i personalarbeid og ledelse. Høsten 22 var hun ferdig med styrerutdanningen.

Andre ansatte

Siw Hjelde

Stilling: Daglig leder
996 42 973
barnehage@siw-smurfen.no