Ansatte

Tommeliten

Anne Britt Svelstad

Stilling: Assistent

Anne Britt har vært ansatt hos oss siden høsten 2004. For tiden er hun ansatt som assistent på Tommeliten

Nina Myrum

Stilling: Pedagogisk leder

Nina har vært ansatt hos oss siden høsten 2003. Hun er pedagogisk leder på Tommeliten og HMS ansvarlig i Smurfen. Nina har også videreutdanning i pedagogisk ledelse og læringsmiljø

Britt Rudi

Stilling: Barnehagelærer

Britt har vært ansatt hos oss siden høsten 2000, så hun er den av våre ansatte med lengst fartstid. Britt har hatt mange roller i barnehagen, men de siste årene har hun vært pedagog på Tommeliten. Barnehageåret 2019/20 tok Britt videreutdanning i Barns språkutvikling og språklæring

Marianne Skogstad

Stilling: Barnehagelærer
412 23 311
marianne.skogstad@hotmail.no

Marianne startet som vikar hos oss barnehageåret 2016-17 i 100% stilling. Deretter har hun hatt ulike roller i barnehagen, som styrkningspedagog for enkeltbarn og fra høsten 2017 har hun vært, og er fortsatt fagansvarlig på Smurfen. Marianne har videreutdanning i personalarbeid og ledelse. Høsten 22 var hun ferdig med styrerutdanningen.

Hanna Osial

Stilling: Barnehagelærer
haniaklusek@hep.pl

Hanna er utdannet barnehagelærer fra Polen og hun er å finne både på Tommeliten og Veslefrikk.

Sigrid Ringen

Stilling: Fagarbeider

Sigrid startet som vikar i Smurfen høsten 2016. Siden har hun vært påde på Tommeliten og Veslefrikk. Sigrid er utdannet barnehagelærer.

Veslefrikk

Manuel Olivares

Stilling: Assistent

Manuel har vært ansatt hos oss siden høsten 2005. Han jobber som assistent på Veslefrikk

Line Sagstuen

Stilling: Assistent

Line har vært ansatt hos oss siden høsten 2010. Line har jobbet på både Tommeliten og Veslefrikk etter at hun begynte hos oss. For tiden er hun å finne på Veslefrikk :)

Ingunn Tvete

Stilling: Pedagogisk leder

Ingunn ble ansatt hos oss høsten 2014. Hun har vært pedagogisk leder på Tommeliten, men fra 2016 har hun vært pedagogisk leder på Veslefrikk. Ingunn har også videreutdanning i pedagogisk ledelse og læringsmiljø

Kari Breden

Stilling: Barnehagelærer

Kari har vært ansatt hos oss siden høsten 2008. De siste årene har Kari tatt barnehagelærerutdanningen ved siden av å jobbe i Smurfen, og våren 2019 hadde hun fullført bachelor i Barnehagelærer med glans. Kari har vært både på Tommeliten og Veslefrikk i løpet av de årene hun har vært hos oss. For tiden er hun barnehagelærer på Veslefrikk

Marianne Skogstad

Stilling: Barnehagelærer
412 23 311
marianne.skogstad@hotmail.no

Marianne startet som vikar hos oss barnehageåret 2016-17 i 100% stilling. Deretter har hun hatt ulike roller i barnehagen, som styrkningspedagog for enkeltbarn og fra høsten 2017 har hun vært, og er fortsatt fagansvarlig på Smurfen. Marianne har videreutdanning i personalarbeid og ledelse. Høsten 22 var hun ferdig med styrerutdanningen.

Sigrid Ringen

Stilling: Fagarbeider

Sigrid startet som vikar i Smurfen høsten 2016. Siden har hun vært påde på Tommeliten og Veslefrikk. Sigrid er utdannet barnehagelærer.

Ann Kristin Dahlen

Stilling: Fagarbeider

Ann Kristin startet hos oss som tilkallingsvikar. Hun har etterhvert tatt fagbrev i barne og ungdomsfaget og har fra 2018 jobbet som fagarbeider på Veslefrikk.

Berit Holen

Stilling: Fagarbeider

Berit har vært ansatt hos oss som fagarbeider siden høsten 2009. Hun jobber på Veslefrikk

Anne Marte Kamp

Stilling: Fagarbeider

Anne Marte har vært ansatt hos oss siden høsten 2012. Anne Marte har jobbet både på Tommeliten og Veslefrikk, men de siste 3 årene har hun vært på Veslefrikk.

Andre ansatte

Siw Hjelde

Stilling: Daglig leder
996 42 973
barnehage@siw-smurfen.no