Ansatte

Tommeliten

Anne Britt Svelstad

Stilling: Assistent

Anne Britt har vært ansatt hos oss siden høsten 2004

Line Eide

Stilling: Assistent

Line har vært ansatt hos oss siden høsten 2010 Vinteren 2015-16 er hun på Tommeliten, men vil også være vikar på Veslefrikk

Nina Myrum

Stilling: Pedagogisk leder

Nina har vært ansatt hos oss siden høsten 2003

Ingrid Lonbakken

Stilling: Pedagogisk leder

Ingrid ble ansatt høsten 2010 Hun er ped.leder på Tommeliten og er i tillegg fagansvarlig på Smurfen barnehage. I fra høsten 2015 er hun ped.leder på Veslefrikk. Permisjon barnehageåret 20-21

Ingunn Tvete

Stilling: Pedagogisk leder

Ingunn ble ansatt hos oss høsten 2014. Barnehageåret 2015-16 er hun ped.leder på Tommeliten Permisjon barnehageåret 2016-17

Britt Rudi

Stilling: Førskolelærer

Britt har vært ansatt hos oss siden høsten 2000

Hanna Osial

Stilling: Barnehagelærer
450 11 624
haniaklusek@hep.pl

Karina Haugen

Stilling: Fagarbeider

Karina har vært ansatt hos oss siden hun begynte som lærling i 2007

Veslefrikk

Manuel Olivares

Stilling: Assistent

Manuel har vært ansatt hos oss siden høsten 2005

Kari Breden

Stilling: Assistent

Kari har vært ansatt hos oss siden høsten 2008

Line Eide

Stilling: Assistent

Line har vært ansatt hos oss siden høsten 2010 Vinteren 2015-16 er hun på Tommeliten, men vil også være vikar på Veslefrikk

Ingrid Lonbakken

Stilling: Pedagogisk leder

Ingrid ble ansatt høsten 2010 Hun er ped.leder på Tommeliten og er i tillegg fagansvarlig på Smurfen barnehage. I fra høsten 2015 er hun ped.leder på Veslefrikk. Permisjon barnehageåret 20-21

Marianne Skogstad

Stilling: Førskolelærer
412 23 311
marianne.skogstad@hotmail.no

Marianne er vikar hos oss barnehageåret 2016-17 i 100% stilling.

Berit Holen

Stilling: Fagarbeider

Berit har vært ansatt hos oss siden høsten 2009

Anne Marte Kamp

Stilling: Fagarbeider

Anne Marte har vært ansatt hos oss siden høsten 2012

Andre ansatte

Siw Hjelde

Stilling: Daglig leder