AKTUELL INFO.

Følg med på hva som skjer hos oss.

Aktuell info.

Oktober 20

Det er fortsatt Gult nivå og åpningstiden er 7.15.16.15 for alle. Alle barnehagene i Sel har 9 timer åpningstid, noen velger 7.00-16.00- vi valgte 7.15-16.15 for å være innenfor tiden som det var meldt behov for.

For dere som har behov og fått innvilget utvidet åpningstid, gi beskjed hvis du/dere har behov for utvidet utover dette.

Barna vil fortsatt være ute det meste av dagen.

Ta med mat og drikk for 2 måltid.

 

Regjeringen har på nytt varslet ny sats for foreldrebetaling fra 1.1.21

Ny sats blir kr. 3230.- for 5 dager, 2584.- for 4 dager, 1938.- for 3 dager, 1292.- for 2 dager.

 

 

 

 I Sel kommune er det nå utarbeidet et planverk for tidlig innsats forbarn og unge. Dette er en tverrfaglig plan som skal implementeres i alle virksomheter som jobber med barn og unge. Link til planer for tidlig innsats:  https://www.sel.kommune.no/tjenester/skole-og-barnehage/tidlig-innsats/

 

 

 


Informasjon om Kvello metoden i barnehagene i Sel:infoskriv Kvello

 

  • Faginstanser vi samarbeider med i forbindelse med Kvello prosjektet er: PPT, Helsestasjon, Fysioterapeut og barnevernstjenesten.

    Samarbeidsutvalget

    SU 2020-21
  • Line Klevstadberget -  leder
  • Charlotte Lunde
  • Hanne Djuvstad
  • Christoffer Biong.
  • Vara: Rita Sivle, Ole Magnus Aamodt, Bjørn Erik Horten, Cathrine Flåtten.

 

Felles del årsplan 2020-2021


Link: Brosjyre PMTO

veileder for forebygging av krenkende atferd

Trafikkopplæringsplan