AKTUELL INFO.

Følg med på hva som skjer hos oss.

Aktuell info.

Husk plan.dag og stengt Fredag 02.02.23

 

Det er nasjonale satser som gjelder for foreldrebetaling.

kr. 3000.- for 5 dager, 2400.- for 4 dager, 1800.- for 3 dager.

I tillegg kommer kost penger på kr. 420 pr.dag for full plass. Det er kr. 21.- pr.dag.

På Smurfen har vi høsten 23: Ett smøremåltid og ett måltid med niste fra hjemme. De som vil spise frokost i barnehagen har også med matpakke til dette. 

Vi serverer drikke og frukt til alle måltid.

Varmmat 1 gang pr.uke.

 

 

 I Sel kommune er det nå utarbeidet et planverk for tidlig innsats forbarn og unge. Dette er en tverrfaglig plan som skal implementeres i alle virksomheter som jobber med barn og unge. Link til planer for tidlig innsats:  https://www.sel.kommune.no/tjenester/skole-og-barnehage/tidlig-innsats/

 

 Samarbeidsutvalget

  • SU 2023-24
  • Line Klevstadberget  leder
  • Ola Aasaaren
  • Rita Marlen Sivle
  • Marthe Iversen
  • Vara: Silje Hagen, Karoline Dahl, Håkon Kveum, Karina Haugen

 

Felles Årsplan 2022-2023

 

Trafikkopplæringsplan