AKTUELL INFO.

Følg med på hva som skjer hos oss.

Aktuell info.

Barnehagen er feriestengt uke 28, 29 og 30. Vi ønsker dere alle en riktig god sommer  

Det er nasjonale satser som gjelder for foreldrebetaling. For barnehageåret 24/25 gjelder flgende satser:

Pr mnd: kr. 1500.- for 5 dager pr uke. 1200.- for 4 dager. pr uke Og 900.- for 3 dager pr uke. 

I tillegg kommer kost penger på kr. 420 pr.dag for full plass. Det er kr. 21.- pr.dag.

På Smurfen har vi ett smøremåltid og ett måltid med niste fra hjemme. De som vil spise frokost i barnehagen har også med matpakke til dette. 

Vi serverer drikke og frukt til alle måltid.

Varmmat 1 gang pr.uke.

Fra Våren 24 startet vi en ny tilvenningsmodell hos oss, der alle nye barn som får plass hos oss fra høsten får komme på besøk, sammen med sine foreldre, en formiddag i uken fra medio April til medio Juni. På denne måten får både barn, personal og foreldre god tid til å bli kjent med oss før barnehagestart. NY TILVENNINGSMODELL I SMURFEN BARNEHAGE

 

 I Sel kommune er det nå utarbeidet et planverk for tidlig innsats forbarn og unge. Dette er en tverrfaglig plan som skal implementeres i alle virksomheter som jobber med barn og unge. Link til planer for tidlig innsats:  https://www.sel.kommune.no/tjenester/skole-og-barnehage/tidlig-innsats/

 

 Samarbeidsutvalget

  • SU 2023-24
  • Line Klevstadberget  leder
  • Ola Aasaaren
  • Rita Marlen Sivle
  • Marthe Iversen
  • Vara: Silje Hagen, Karoline Dahl, Håkon Kveum, Karina Haugen

 

Felles Årsplan 2022-2023

 

Trafikkopplæringsplan