AKTUELL INFO.

Følg med på hva som skjer hos oss.

Aktuell info.

Regjeringen har varselt ny sats for foreldrebetaling fra 1.1.23

Det er nasjonale satser som gjelder for foreldrebetaling.

kr. 3050.- for 5 dager, 2440.- for 4 dager, 1830.- for 3 dager.

I tillegg kommer kost penger på kr. 320 pr.dag. Det er kr. 16.- pr.dag.

Den har vært lik hos oss i mange år og blir ikke redusert selv om vi nå har 1 smøremåltid, frukt og drikke og et niste måltid.

På Smurfen har vi høsten 22: Ett smøremåltid og ett måltid med niste fra hjemme.

Vi serverer drikke og frukt til alle måltid.

Varmmat 1 gang pr.uke og i tillegg yoghurt enkelte ganger til 2.måltid sammen med niste fra hjemme.

 

 

 I Sel kommune er det nå utarbeidet et planverk for tidlig innsats forbarn og unge. Dette er en tverrfaglig plan som skal implementeres i alle virksomheter som jobber med barn og unge. Link til planer for tidlig innsats:  https://www.sel.kommune.no/tjenester/skole-og-barnehage/tidlig-innsats/

 

 

 


Informasjon om Kvello metoden i barnehagene i Sel:infoskriv Kvello

 

  • Faginstanser vi samarbeider med i forbindelse med Kvello prosjektet er: PPT, Helsestasjon, Fysioterapeut og barnevernstjenesten.

    Samarbeidsutvalget

    SU 2022-23
  • Hanne Djuvstad leder
  • Charlotte Lunde
  • Rita Marlen Sivle
  • Espen Gravseth Morken
  • Vara: Ole Magnus Aamodt, Cathrine Flåtten,Silje Hagen og Marthe Iversen.

 

Felles Årsplan 2022-2023


Link: Brosjyre PMTO

Trafikkopplæringsplan