Søke plass hos oss

Barn speiler seg selv i den responsen de får fra oss. Vårt barnesyn er avgjørende for hvordan vi møter og kommuniserer med barna. I Smurfen barnehagen skal barna oppleve glede, føle trygghet, og omsorg. Her arbeider kompetente og reflekterte voksne!

Klikk her for å søke barnehageplass.

Gjelder søknad om barnehageplass .

 

Foresattportalen for Sel kommune er nå midlertidig stengt for innlogging grunnet behandling av nye vedtekter i driftsutvalget den 10.02.20.

 

Portalen vil bli åpnet igjen i løpet av den 11.02.20.

 

Søknadsfristen for alle er 1. 03.20

 

De som allerede har barnehageplass og ønsker å endre dager i samme barnehage har også søknadsfrist 01.03.20

 

De som allerede har en søknad liggende  inne som er aktuell trenger ikke søke på nytt.

 

 

tilvenning: