Søke plass hos oss

Barn speiler seg selv i den responsen de får fra oss. Vårt barnesyn er avgjørende for hvordan vi møter og kommuniserer med barna. I Smurfen barnehagen skal barna bli sett, hørt og forstått hver dag. Vi legger også stor vekt på hverdagsfriluftslivet, med mye utetid og turer i skog og mark. Vår hverdag er preget av humor, glede, fellesskap og vennskap! Her arbeider kompetente og reflekterte voksne!

Søknadsskjema for å søke barnehage plass hos oss, finner du på:

www.sel.kommune.no

Søknadsfristen for alle er 01.03.hvert år.

De som allerede har barnehageplass og ønsker å endre dager i samme barnehage har også søknadsfrist 01.03.hvert år. 

Tilvenning: Fra våren 2024 ønsker vi å prøve ut en ny tilvenningsmetode, der alle barn, med sine foreldre får komme på besøk en formiddagg i uken fra etter påske og frem til sommerferien. Dette hper vi  vil gi både barn og foredre en god og trygg barnehagestart når høsten kommer. Dette kan du lese mer om her: 

NY TILVENNINGSMODELL I SMURFEN BARNEHAGE