Søke plass hos oss

Barn speiler seg selv i den responsen de får fra oss. Vårt barnesyn er avgjørende for hvordan vi møter og kommuniserer med barna. I Smurfen barnehagen skal barna oppleve glede, føle trygghet, og omsorg. Her arbeider kompetente og reflekterte voksne!

Søknadsskjema for å søke barnehage plass hos oss, finner du på:

www.sel.kommune.no

Søknadsfristen for alle er 1. 03.hvert år.

 

De som allerede har barnehageplass og ønsker å endre dager i samme barnehage har også søknadsfrist 01.03.hvert år.

 

Tilvenning: Se felles plan for tilvenning for alle barnehagene i Sel.

Plan for tilvenning i Selbarnehagene 28.06.19