I barnehagen kan plutselig en helt vanlig torsdag utvikle seg til et discotek