I barnehagen skapes vennskap!

I Smurfen barnehage er vi opptatt av vennskap og sosial kompetanse! Et viktig tema vi jobber med gjennom hele året!