Førskolegruppa høsten 2016

Markering av høstens førskolegruppe. På bildet mangler det 2 barn.