/>

Da er romstasjonen Smurte 1 klar til bemanning.