Deltagende voksne gir aktive, deltagende og glade barn

Lek til musikk....... Ulike kroppsdeler skal berøre matta når musikken stopper. Her demonstrerer Kari hvordan man kan gjøre det for å få øret på matta 😜😍😁👍