Bærplukking med Kari

Her plukkes det solbær og rips til saftkoking.