Vi forbereder samefolkets dag

Vi forbereder oss til markering av samefolkets dag den 6. Februar, og barna på Tommeliten har laget flotte samiske soler som de har dekorert vinduene med.