Søke plass hos oss

Barn speiler seg selv i den responsen de får fra oss. Vårt barnesyn er avgjørende for hvordan vi møter og kommuniserer med barna. I Smurfen barnehagen skal barna oppleve glede, føle trygghet, og omsorg. Her arbeider kompetente og reflekterte voksne!