AKTUELL INFO.

Følg med på hva som skjer hos oss.

Aktuell info.

Husk søknadsfrist for nytt barnehageår 01.03.19 Gjelder kun nye barn.

Barn som allerede har plass i barnehagen som ønsker å utvide plassen, søker innen 01.02.19

Dere kan selvfølgelig også søke 01.03.19, men da blir dere med i hovedopptaket.

 

I Sel kommune er det nå utarbeidet et planverk for tidlig innsats forbarn og unge. Dette er en tverrfaglig plan som skal implementeres i alle virksomheter som jobber med barn og unge. Link til planer for tidlig innsats:  https://www.sel.kommune.no/tjenester/skole-og-barnehage/tidlig-innsats/

 

 


Informasjon om Kvello metoden i barnehagene i Sel:infoskriv Kvello

 


Overgangsplan

Vennskap som risiko- og beskyttelsesfakto, Kvello

veileder for forebygging av krenkende atferd