AKTUELL INFO.

Følg med på hva som skjer hos oss.

Aktuell info.

 Vi ønsker alle en riktig god jul.

Minner om at barnehagen har planleggingsdag den 02.01.19. Da er  barnehagen stengt.

I Sel kommune er det nå utarbeidet et planverk for tidlig innsats forbarn og unge. Dette er en tverrfaglig plan som skal implementeres i alle virksomheter som jobber med barn og unge. Link til planer for tidlig innsats:  https://www.sel.kommune.no/tjenester/skole-og-barnehage/tidlig-innsats/

 

 


Informasjon om Kvello metoden i barnehagene i Sel:infoskriv Kvello


Overgangsplan

Vennskap som risiko- og beskyttelsesfakto, Kvello

veileder for forebygging av krenkende atferd