AKTUELL INFO.

Følg med på hva som skjer hos oss.

Aktuell info.

Vi ønsker alle en riktig god sommer.

På Smurfen er det feriestengt ukene 28-29-30

 

 

I Sel kommune er det nå utarbeidet et planverk for tidlig innsats forbarn og unge. Dette er en tverrfaglig plan som skal implementeres i alle virksomheter som jobber med barn og unge. Link til planer for tidlig innsats:  https://www.sel.kommune.no/tjenester/skole-og-barnehage/tidlig-innsats/

 

 


Informasjon om Kvello metoden i barnehagene i Sel:infoskriv Kvello

 


Overgangsplan

Vennskap som risiko- og beskyttelsesfakto, Kvello

veileder for forebygging av krenkende atferd

Trafikkopplæringsplan